Geovia Remigiusz Chojnacki

Kościuszki 5g/1, 82-200 Malbork

kom. 507-145-365

   


geodeta geodezja mapy pomiary podział podziały działki inwestycje obsługa budowa wytyczenie wznowienie granic mapa do celów projektowych obsługa inwestycji

Godziny otwarcia

Niesprecyzowano godzin otwarcia.

Partnerzy | Kontakt