Parafia Świętego Józefa

ul. Kościelna 5, 82-200 Malbork

tel. (55) 272-55-95

www.parafiaswietegojozefa.malbork.biz

  


parafie kościoły parafia kościół św józefa parafia św józefa nabożeństwa msze św

Aktualności

WSKAZANIA BISKUPA 24.10.2020

25 października 2020 | 10:35

Więcej informacji na temat WSKAZANIA BISKUPA 24.10.2020
znajdą Państwo w poniższej wiadomości.<div> WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 X 2020]</div> <div> &nbsp;</div> <div> 1. Od 24 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestnik&oacute;w nabożeństw [1 osoba na 7 m&sup2;].</div> <div> &nbsp;</div> <div> 2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wsp&oacute;lnot i kręg&oacute;w działających przy parafiach.</div> <div> &nbsp;</div> <div> 3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie os&oacute;b na cmentarzu, o co apeluje r&oacute;wnież Policja.</div> <div> &nbsp;</div> <div> 4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpust&oacute;w dla zmarłych na cały listopad.</div> <div> &nbsp;</div> <div> 5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak r&oacute;żne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bull; Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.</div> <div> &bull; W diecezji elbląskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii os&oacute;b. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.</div> <div> &bull; Powodem, kt&oacute;ry usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.</div> <div> &bull; Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, kt&oacute;re są lekceważeniem Boga Stw&oacute;rcy.</div> <div> &nbsp;</div> <div> 6. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego. Proszę też, aby księża nie rezygnowali z kr&oacute;tkiej, serdecznej homilii, w nawiązaniu do tekst&oacute;w Pisma świętego.</div> <div> &nbsp;</div> <div> 7. Rozpoczął się sezon grzewczy. Wzrosło ryzyko śmiertelnych zatruć ludzi tlenkiem węgla (czadem). Apelujemy o ostrożność w eksploatacji urządzeń grzewczych oraz o okresową ocenę ich sprawności. Szczeg&oacute;ły komunikatu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na stronie internetowej diecezji.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> +Jacek Jezierski, biskup elbląski</div> <div> Elbląg, dn. 24 października 2020</div>

Partnerzy | Kontakt