Mistrzostwa Malborka w wyciskaniu sztangi leżąc Malbork

Mistrzostwa Malborka w wyciskaniu sztangi leżąc

Daleka 125, 82-200 Malbork

www.alfa-club.pl

  


wyciskanie zawody w podnoszeniu ciężarów wyciskanie na klatę wyciskanie na ilość powtórzeń

O Nas

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW W WYCISKANIU SZTANGI

" Wygra Sprytniejszy"

 

1. Cel

Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Harmonogram zawodów

Eliminacje odbywają się w każdy piątek o godzinie 21.15:

15, 22, 29 marca oraz 5, 12 kwietnia 2013.

Zapisy i ważenie uczestników odbywa się do godziny 20.50 (waga podnoszonego ciężaru stanowi połowę masy ciała).

Z każdego etapu eliminacji zostanie wybranych dwóch zwycięzców, którzy wezmą udział

w Wielkim Finale.

Wielki Finał odbędzie się 19 kwietnia 2013 w:

Malbork, Alfa Club

ul. Daleka 125

82-200 Malbork

Godzina: 21.00

3. Organizator cyklu zawodów

Alfa Club - Jan Majewski.

Dymek Body Line - Jarosław Dymek - Dwukrotny Mistrz Polski.

4. Warunki uczestnictwa

W eliminacjach mogą brać udział osoby, które zgłoszą się w dniu zawodów do godziny 20.50, w siłowni Dymek Body Line przy ul. Dalekiej 125, w Malborku.

Ilość uczestników jest ograniczona.

Uczestnicy zawodów muszą spełniać następujące warunki:

 • Ukończony 18 rok życia.
 • Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak
 • przeciwwskazań do udziału w zawodach; w przypadku braku badań zawodnik
 • zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
 • Zawodnicy startują bez specjalistycznych koszulek, dozwolone są pasy i opaski na
 • nadgarstki.
 • Zaakceptowanie regulaminu.

5. Kategorie oraz zasady zaliczania konkurencji:

Zawody zostaną przeprowadzone w Kategorii OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe

i wagowe. Zawody będą składać się z konkurencji wielokrotnego wyciskania leżąc sztangi

ważącej połowę masy ciała startującego zawodnika.

 • Do zawodów NIE MOGĄ przystąpić osoby będące trenerami i zawodnikami.
 • Uczestnicy będą startować w kolejności losowej.
 • Każdy zawodnik ma jedno podejście do sztangi.
 • Uczestnik lub osoba asekurująca zdejmuje sztangę ze stojaków.
 • Ruch opuszczania sztangi zawodnik rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach
 • łokciowych.
 • Sztanga musi mieć wyraźny kontakt z klatką piersiową w ruchu płynnym (nie będzie
 • wymagane zatrzymanie ruchu na klatce).
 • Maksymalny czas trzymania sztangi w górze między „wyciśnięciami”, to jedna sekunda.
 • Za każde prawidłowo wykonane powtórzenie przyznawany jest 1 pkt.
 • Uczestnik nie ma możliwości poprawy wyniku.

 

6. Klasyfikacja

Uczestnicy będą klasyfikowani na następujących zasadach:

Z każdego etapu eliminacji przechodzą dwie osoby do Wielkiego Finału, podczas którego wybrany będzie jeden zwycięzca.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby powtórzeń (punktów) przez zawodników

sklasyfikowanych na pierwszych trzech miejscach, odbędzie się dogrywka na zasadach

określonych w pkt. 5 niniejszego regulaminu.

7. Nagrody

Zdobywca I miejsca w każdej eliminacji otrzymuje karnet 5 wejść na basen.

Zdobywca II miejsca w każdej eliminacji otrzymuje karnet na 5 wejść na siłownię.

 

Zwycięzca Wielkiego Finału otrzymuje 2 - dniowy pobyt z jednym noclegiem w Hotelu Majewski.

Pobyt obejmuje nocleg dla dwóch osób z uroczystą kolacją i nielimitowaną strefą: basenu, saun, jacuzzi oraz siłownią.

Laureat II miejsca Wielkiego Finału otrzymuje 2 - miesięczny karnet VIP na siłownię.

Laureat III miejsca Wielkiego Finału otrzymuje pobyt w SPA YASUMI , na który składa się masaż pleców oraz karnet 10 - ciu wejść na basen z jacuzzi i sauną.

 

Sponsorami nagród są:

Alfa Club - Jan Majewski i Dymek Body Line - Jarosław Dymek

9. Komisja sędziowska

Komisję sędziowską powołuje Organizator w dniu zawodów.

10. Postanowienia końcowe.

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów

ewentualne wypadki bądź kradzieże.

Wszyscy uczestnicy biorący udział startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas

trwania zawodów.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego

regulaminu.

Zaakceptowanie regulaminu upoważnia do udziału w zawodach.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca rozgrywania zawodów.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.


Partnerzy | Kontakt