Pizzeria Rotatoria Malbork

Pizzeria Rotatoria

Piastowska 1, 82-200 Malbork

kom. 516-44-22-22

kom. 516-44-88-88

www.rotatoria.pl

   


rotatoria pizzeria