Stomatolog Zbigniew Rados

Stare Miasto 21, 82-200 Malbork

tel. (55) 272-16-72